• Αρχική
  • Νέα
  • Οι Μακροοικονομικοί Παράγοντες Πίσω από την Αύξηση του Bitcoin
Οι Μακροοικονομικοί Παράγοντες Πίσω από την Αύξηση του Bitcoin
17
May, 2020

Οι Μακροοικονομικοί Παράγοντες Πίσω από την Αύξηση του Bitcoin

Μέσα στις προηγούμενες μέρες υπήρχε μεγάλη κινητικότητα αναφορικά με την τιμή του Bitcoin, δίνοντας υπόβαθρο για πολλές συζητήσεις αναφορικά με τους τομείς επιρροής όπως τα δημόσια οικονομικά, τα συμβατικά χρηματιστήρια αλλά και η ιδιωτική κατανάλωση. 

 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό που επηρέασε το Bitcoin ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης που φάνηκε να προκαλεί η επιδημία του κορωνοϊού προς τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν μπορεί να αποτυπωθεί ξεκάθαρα με κάποιο μετρήσιμο μέτρο, πλην της αποδοχής ή όχι της κυβέρνησης, αλλά έχει θετικό αντίκτυπο στην τιμή του Bitcoin.

 

Επενδυτές που νιώθουν ότι οι κυβερνήσεις είναι ανήμπορες να διαχειριστούν την κρίση και κατ’ επέκταση την οικονομική και νομισματική πολιτική της χώρας. Για αυτό το λόγο, οι επενδυτές νιώθουν ότι πρέπει να επενδύσουν σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, που θα τους εξασφαλίσουν θετικές αποδόσεις εν μέσω κρίσης.

 

Τα παραπάνω στοιχεία σε συνάρτηση με τα αρνητικά επιτόκια που διαμορφώνουν την σημερινή κατάσταση στην αγορά δείχνουν ότι το Bitcoin μπορεί να αποτελέσει μια θεμελιακή απάντηση για το πρόβλημα της ουσιαστικής διαφοροποίησης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, με σταθμισμένα ρίσκα και αποδόσεις.