GDPR & CCTV Πολιτική

Bcash Greece Inc- Πολιτική Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Αυτή η Πολιτική Χρήσης CCTV καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε όλες τις σχετικές ιδιότητες της Bcash Greece Inc.

Ο εξοπλισμός CCTV, ένα σύστημα παρακολούθησης βασισμένο σε υπολογιστικό νέφος, χρησιμοποιείται για τον ακόλουθο σκοπό:

 • Πρόληψη, διερεύνηση και ανίχνευση εγκλημάτων.
 • Σύλληψη και δίωξη των παραβατών (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εικόνων ως αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες)
 • Ασφάλεια επισκεπτών, υπεργολάβων και εργαζομένων.
 • Παρακολούθηση της ασφάλειας των χώρων.

1.2. Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλες τις περιοχές που ελέγχονται από τη Bcash Greece Inc.

Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, υπεργολάβους, εξωτερικούς συνεργάτες και επισκέπτες της Βcash Greece Inc.

Αυτή η Πολιτική καθοδηγείται από, και υποστηρίζει, τις σχετικές απαιτήσεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

2. Απαιτήσεις

2.1. Τοποθέτηση και χρήση

Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Οι κάμερες τοποθετούνται έτσι ώστε να παρακολουθούν μόνο τους χώρους που πρέπει να καλυφθούν.

Ο εκτελών επεξεργασία (“Yi Technology”) γνωρίζει ότι είναι σε θέση να εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων σας μόνο για να επιτευχθεί ο σκοπός τον οποίο έχει θέσει η Bcash Greece Inc. To σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι βασισμένο σε υπολογιστικό νέφος. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται προσωρινά στο νέφος του εκτελούντος επεξεργασία.

Οι κάμερες πρέπει να περιορίζονται στην κίνηση τους, έτσι ώστε να μην μπορούν να μετακινούνται πέραν των προβλεπόμενων ζωνών κάλυψης.

Οι χειριστές του εξοπλισμού γνωρίζουν τις συνέπειες της χρήσης των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Στην κοινόχρηστη περιοχή τοποθετούνται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα σήματα που καθιστούν τους ανθρώπους ενήμερους ότι εισέρχονται σε μια ζώνη που καλύπτεται από εξοπλισμό επιτήρησης.

2.2. Ποιότητα εικόνας

 • Θα προμηθευτούμε την τεχνολογία που παρέχει τις καλύτερες εικόνες που ταιριάζουν στους σκοπούς μας για τη χρήση του CCTV.
 • Ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται κατά την αρχική εγκατάσταση και να αποδίδει σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα.
 • Τα μέσα στα οποία έχουν ληφθεί οι εικόνες πρέπει να καθαρίζονται έτσι ώστε οι εικόνες να μην καταγράφονται πάνω από τις εικόνες που έχουν καταγραφεί προηγουμένως.
 • Τα μέσα με τα οποία έχουν εγγραφεί οι εικόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν έχει καταστεί φανερό ότι η ποιότητα των εικόνων έχει υποβαθμιστεί.
 • Το σύστημα καταγράφει στοιχεία όπως η θέση της κάμερας και η αναφορά της ημερομηνίας και της ώρας.
 • Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται καθημερινά για την ακρίβεια και τηρείται αρχείο.
 • Θα πραγματοποιούμε συνεχή εγγραφή σε πραγματικό χρόνο.
 • Οι κάμερες πρέπει να συντηρούνται σωστά.
 • Πρέπει να τηρείται ένα αρχείο συντήρησης.
 • Ο κατεστραμμένος εξοπλισμός πρέπει να αντικατασταθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών.

2.3. Επεξεργασία εικόνας

 • Γενικά, τα δεδομένα διατηρούνται για περίοδο 15 ημερών, μετά την οποία διαγράφονται αυτόματα.
 • Συγκεκριμένα, εάν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για λόγους έρευνας και τεκμηρίωσης, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από την έρευνα.
 • Εάν τα δεδομένα διατηρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία, αυτά φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος στο οποίο ελέγχεται η πρόσβαση.
 • Οι οθόνες που προβάλλουν εικόνες από περιοχές στις οποίες τα άτομα έχουν την προσδοκία της ιδιωτικότητας, θα πρέπει να ελέγχονται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους χειριστές του εξοπλισμού.
 • Η πρόσβαση και η προβολή των εγγεγραμμένων εικόνων περιορίζεται στον διαχειριστή ή στο καθορισμένο μέλος του προσωπικού, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα επιτρέψει την υποβολή αιτήσεων πρόσβασης από τρίτους σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία γνωστοποίησης.
 • Η απομάκρυνση και η επιστροφή των μέσων προβολής και αναπαραγωγής πρέπει να παρακολουθούνται.
 • Όλοι οι χειριστές και οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στις εικόνες πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία πρόσβασης στις εικόνες.
 • Πρέπει να παρακολουθούνται η απομάκρυνση και η επιστροφή των μέσων προβολής και αναπαραγωγής που χρησιμοποιούνται σε δικαστικές διαδικασίες.

2.4. Πρόσβαση και αποκάλυψη εικόνων σε τρίτους

 • Η πρόσβαση στις εγγεγραμμένες εικόνες περιορίζεται σε διαπιστευμένους υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Παρακολουθείται κάθε πρόσβαση στα μέσα αποθήκευσης.
 • Οι γνωστοποιήσεις διέπονται από συμφωνία γνωστοποίησης, εκτός εάν η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται από το νόμο.
 • Όλες οι αιτήσεις πρόσβασης ή γνωστοποίησης τεκμηριώνονται. Εάν η πρόσβαση ή η αποκάλυψη απορριφθούν, ο λόγος πρέπει να τεκμηριωθεί.
 • Η γνωστοποίηση σε τρίτους περιορίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Αστυνομικές Αρχές, καθώς οι εικόνες που καταγράφηκαν θα βοηθούσαν σε συγκεκριμένη έρευνα εγκλήματος
  • Εισαγγελικές υπηρεσίες
  • Σχετικοί νόμιμοι εκπρόσωποι
  • Άτομα των οποίων οι εικόνες έχουν καταγραφεί και διατηρούνται (εκτός αν η γνωστοποίηση στο άτομο θα μπορούσε να επηρεάσει ποινικές έρευνες ή ποινικές διαδικασίες)
  • Δεν πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά μόνο υπό την καθοδήγηση της πολιτικής επικοινωνίας μας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας
  • Οι εικόνες ΔΕΝ πρέπει να διατίθενται ευρέως - όπως στο Διαδίκτυο

2.5. Πρόσβαση Υποκειμένων Δεδομένων

Όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι ή χειριστές εξοπλισμού CCTV πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μια αίτηση πρόσβασης και πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρόσβασης του Υποκειμένου Δεδομένων. Παρακαλείστε να στέλνετε τα αιτήματά σας στην ακόλουθη διεύθυνση: compliance@bcash.eu

2.6. Εγγραφή και διατήρηση αρχείων

Όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι ή χειριστές εξοπλισμού CCTV γνωρίζουν και ακολουθούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη διατήρηση και αποθήκευση αρχείων.

3. Ερωτήσεις – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την πολιτική μας ή θεωρείτε ότι δεν καλύπτει τις προδιαγραφές προστασίας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματα και τα αιτήματά σας στη διεύθυνση compliance@bcash.eu

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά, η αρμόδια αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Ελλάδα. contact@dpa.gr | +30 210 6475600

www.dpa.gr

 

 

Bcash ATM Omega II
From 6990 €
BTC
LTC
ETH
DASH
BUY/SELL
crypto-currency