Η ΕΕ Ζητά την Βοήθεια των Πολιτών για το Blockchain
21
Feb, 2020

Η ΕΕ Ζητά την Βοήθεια των Πολιτών για το Blockchain

Η ΕΕ μαζεύει γνώμες και κρίσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη αναφορικά με το blockchain και τις χρήσεις του. Οι γνώσεις που επιχειρεί να μαζέψει, μπορούν να συμβάλλουν στο νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται να εκδοθεί από την ΕΕ και να έχει καθολική ισχύ για τα μέλη της Ένωσης. Η ανοιχτή συζήτηση είχε ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2019 ενώ θα κλείσει στις 19 Μαρτίου 2020.

 

Η νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ αναμένεται να είναι μακρά και περίπλοκη καθώς μέσα αρχίζουν να εμπλέκονται συμφέροντα από επενδυτές, επιχειρήσεις, ιδιώτες αλλά και κυβερνήσεις.

 

Στην διαβούλευση έχουν ήδη τοποθετηθεί τράπεζες και οργανισμοί (όπως η Ένωση Εμπόρων Ισπανίας), δίνοντας έμφαση στο προσδιορισμό των crypto assets αλλά και στην δομή των χρηματοπιστωτικών αγορών αναφορικά με τις καινοτόμες δράσεις. Παράλληλα, έχουν θιχθεί θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών αναφορικά με τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Τα πορίσματα και η τελική νομοθέτηση αναμένεται να γίνει στο τρίτο τρίμηνο του 2020.

 

Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στην διαβούλευση, πατώντας στο παρακάτω link .