Αποχωρήσεις από το Libra : Μέρος 2ο
18
Oct, 2019

Αποχωρήσεις από το Libra : Μέρος 2ο

Μετά την PayPal στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, 4 μεγάλες εταιρίες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την συμμαχία του Libra. Οι 4 εταιρίες είναι η Visa, η Mastercard, το Ebay και η Stripe.

 

H ανακοίνωση δεν έγινε από κοινού από τις 4 εταιρίες αλλά το σκεπτικό ήταν το ίδιο στις επιμέρους ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά το project και η τελική τους απόφαση θα εξαρτηθεί από μια σειρά από παράγοντες, εκ των οποίων ο σημαντικότερος είναι η ικανότητα του Libra να γίνει αποδεκτό από τις νομοθετικές και τις ρυθμιστικές αρχές των εκάστοτε κυβερνήσεων.

 

Η απάντηση του Libra ήταν λιτή και εστίασε στο ανοιχτό περιβάλλον του Libra, όπου οι οργανισμοί και οι εταιρίες μπορούν να φεύγουν και να μπαίνουν όποτε επιθυμούν, χωρίς να επηρεάζεται η αξιοπιστία του δικτύου.

 

Οι αποχωρήσεις ωστόσο έχουν μια ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Visa, Mastercard και Stripe αποτελούν εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και αποτελούσαν το κύριο κορμό αξιοπιστίας αναφορικά με την πραγματοποίηση πληρωμών με τον υπόλοιπο κόσμο. Πλέον, η μοναδική εταιρία πληρωμών που έχει απομείνει στην συμμαχία είναι η ολλανδική Payu.

 

Η διενέργεια συναλλαγών εκτός του οικοσυστήματος του Libra είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του Libra και την αποδοχή του από τη πλειάδα του κόσμου.