• Αρχική
  • Νέα
  • To Libra θα κάνει αίτηση για αναγνώριση στην Ελβετία
To Libra θα κάνει αίτηση για αναγνώριση στην Ελβετία
19
Sep, 2019

To Libra θα κάνει αίτηση για αναγνώριση στην Ελβετία

Το Facebook αναμένεται να κάνει αίτηση στην Ελβετία ώστε να αναγνωριστεί το Libra σαν σύστημα πληρωμών και όχι σαν νόμισμα.

 

Αυτό έρχεται σαν συνέχεια της FINMA, της ελβετικής ρυθμιστικής αρχής για χρηματοοικονομικά ζητήματα, που εξέδωσε μια απόφαση για τα stablecoins, σύμφωνα με την οποία μπορούν να αναγνωριστούν σαν συστήματα πληρωμών. Το Libra είχε κάνει αίτηση και πιο πριν για να θεωρηθεί stablecoin αλλά άλλαξε την αίτηση ώστε να εμπίπτει στην νέα ρύθμιση.

 

Για να μπορέσει να περάσει τις ρυθμιστικές αρχές στην Ελβετία, το Libra πρέπει να μπορέσει να κατηγοριοποιηθεί μέσα στο σύστημα της FINMA, οπότε η εταιρία επέλεξε να ενταχθεί στην κατηγορία των συστημάτων πληρωμής.

 

Με την αναγνώριση του Libra σαν σύστημα πληρωμών, θα ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα χρήματος. Ο συγκεκριμένος νόμος απαιτεί από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτό το νόμο να κρατούν μια συγκεκριμένη αναλογία στο κεφάλαιο και στα δανειακά κεφάλαια που έχουν (κυρίως για πιστωτικούς και επιχειρησιακούς λόγους) ενώ η συγκέντρωση ρίσκου και η ρευστότητα είναι στοιχεία ελέγχου που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία.

 

Η παγκόσμια εμβέλεια που έχει το Libra πρέπει να έχει μια αρχή από όπου θα εξασφαλίζει την νομική πλευρά του project και θα του επιτρέψει να αναπτυχθεί χωρίς απρόοπτα συμβάντα. Ο στόχος του Libra είναι να μπορέσει να προσφέρει σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ένα απλό νόμισμα και μια χρηματοοικονομική υποδομή που θα τους επιτρέψει να αναβαθμίσουν το βιοτικό τους επίπεδο.