Θα Μάθουν τα Cryptos Από τις Τράπεζες ?
16
Mar, 2023

Θα Μάθουν τα Cryptos Από τις Τράπεζες ?

Ορισμένοι αναλυτές στην αγορά επισημαίνουν ότι η κατάρρευση των τραπεζών όπως η Silicon Valley Bank και η Signature Bank έχουν άμεση σχέση με την κατάρρευση των cryptos καθώς είχαν περιουσιακά στοιχεία σε crypto ανταλλακτήρια όπως το FTX και παρεμφερή οχήματα.

 

Αλλά δεν μπορούν όλα να είναι αλληλένδετα. Η απόφαση της SVB να αγοράσει ομόλογα τη στιγμή που τα επιτόκια φαινόταν ότι θα ανέβουν ήταν μια κακή κίνηση από το management της εταιρείας, ανεξάρτητα από την πορεία των cryptos.

 

Από την άλλη πλευρά, τα crypto projects προσέφεραν μια νέα τεχνολογική λύση στο τομέα του trust, που ψηφιοποίησε αυτό που έκαναν οι τράπεζες για χρόνια. Για αυτό το λόγο, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε το τροχό από την αρχή.

 

Απλά τα crypto projects χρειάζεται να κάνουν πράγματα που έκαναν οι τράπεζες καλά και απλά θα τις αντικαταστήσουν με την πάροδο του χρόνου…..