Νέοι Κανόνες για Cryptos ?
19
Dec, 2022

Νέοι Κανόνες για Cryptos ?

Η Επιτροπή της Βασιλείας αποτελεί την ρυθμιστική αρχή για όλες τις τράπεζες σε όλο το κόσμο και η εποπτεία της επικεντρώνεται στο πως οι τράπεζες συμπεριφέρονται αναφορικά με τα κεφαλαιακά του διαθέσιμα.

 

Και πέρα από αυτά, άρχισαν να κινητοποιούνται και στο θέμα των cryptos. Συγκεκριμένα, αναμένεται να τεθεί σαν προϋπόθεση το ποσοστό των θέσεων σε cryptos που θα μπορεί να έχει μια τράπεζα.

 

H πρόταση (που θέλουν να ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2025) θέλει τις τράπεζες να μην υπερβαίνουν το 2 % των θέσεων τους σε cryptos ενώ η κύρια σύσταση θα είναι για κάτω από 1 %.

 

Η αγορά ήδη προεξοφλεί ότι το 1 % είναι πολύ περιοριστικό για την αγορά καθώς δεν θα μπορέσουν αρκετά κεφάλαια να εισρεύσουν στην αγορά.

 

Ήδη το FTX έχει φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά και πολλά δις παίζονται αυτήν την στιγμή σε θεσμικό επίπεδο.