Υπάρχει Ιδιοκτησία στα NFTs ?
25
Aug, 2022

Υπάρχει Ιδιοκτησία στα NFTs ?

Τα NFTs αποτελούν ένα νέο μέσο για κάθε καλλιτέχνη ώστε να μπορέσει να προωθήσει την δουλειά του αλλά και να βγάλει χρήματα από αυτό. Ωστόσο, μια νέα έρευνα της Galaxy Research έδειξε ότι οι κάτοχοι των NFTs δεν κατέχουν πραγματικά τα πνευματικά δικαιώματα (intellectual properties) που αντιστοιχούν στα έργα τέχνης.

 

Αυτό συμβαίνει καθώς οι issuers των NFTs εξακολουθούν να κατέχουν την διαχείριση των tokens.

 

“Όταν αγοράζουμε ένα από αυτά τα tokens, δεν αγοράζουμε το αρχείο με όλα τα metadata αλλά μια άδεια από τον issuer”

 

Από τα 25 μεγαλύτερα NFT projects, που εξέτασε η Galaxy Research, μόνο ένα έχει προσπαθήσει να δώσει πραγματικό ownership στους ιδιοκτήτες τους.

 

Αυτό ίσως μπορεί να αποτελέσει και ένα κρίσιμο σημείο στην πορεία των NFTs και τη εξέλιξη τους μέσα στο ψηφιακό κόσμο. Η καμπή μεταξύ NFTs και δικαιωμάτων χρήσης έχει ακόμα αρκετό δρόμο….