Περιορισμοί στο Ψηφιακό Ευρώ ?
01
Aug, 2022

Περιορισμοί στο Ψηφιακό Ευρώ ?

Ένα γκρουπ οικονομολόγων συνέταξαν έκθεση, την οποία κατέθεσαν και στην ΕΚΤ, σχετικά με τις επιδράσεις του Ψηφιακού Ευρώ στην οικονομία της Ευρώπης και τον ενδεχόμενο περιορισμό του.

 

Η ομάδα των οικονομολόγων υπό τον Frank Smets, χωρίς να έχει στην διάθεση της εμπειρικά δεδομένα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βέλτιστη ποσότητα ψηφιακού χρήματος θα είναι μεταξύ 15 % και 45 % επί του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

 

Ο υπολογισμός αυτός προτείνει ότι κάθε άτομο στην Ευρωζώνη θα μπορεί να έχει καταθέσεις μέχρι € 3,000 σε ψηφιακό Ευρώ, που θα είναι απευθείας στην ΕΚΤ. Η μαζική φυγή κεφαλαίων από τις εμπορικές τράπεζες αποτελεί το νο. 1 ρίσκο για την υιοθέτηση του Ψηφιακού Ευρώ.

 

Η κινητικότητα που υπάρχει από πλευρά δηλώσεων στην ΕΚΤ είναι αρκετά μεγάλη, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει σοβαρότητα στο ζήτημα και μόνο στα ψιλά δεν θα περάσει.

 

Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις …..