Πόσα Ψηφιακά Ευρώ Αντιστοιχούν στο Καθένα μας ?
22
Jun, 2022

Πόσα Ψηφιακά Ευρώ Αντιστοιχούν στο Καθένα μας ?

Ο Fabio Panetta είναι ο άνθρωπος που μας ενημερώνει για το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με το Ψηφιακό Ευρώ. Μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ για το συνολικό ποσό του Ψηφιακού Ευρώ, έγιναν μερικές παραδοχές από αυτόν.

 

Το συνολικό ποσό των Ψηφιακών Ευρώ θα είναι 1,5 τρις, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης αναμένεται να έχει μόλις 3,000 με 4,000 € στην κατοχή. Για αυτό το λόγο όπως είπαμε και σε προηγούμενο άρθρο, το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το συμβατικό.

 

Ο κύριος λόγος που δεν θα κυκλοφορήσει σε μεγάλη έκταση είναι η απώλεια των καταθέσεων από τις εμπορικές τράπεζες, γεγονός που θα προκαλέσει αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη.

 

Επίσης, η διακράτηση των ψηφιακών ευρώ αναμένεται να είναι λιγότερη ελκυστική στα μεγάλα ποσά ώστε να υπάρχει κινητικότητα στο χρήμα και στο πως διανέμεται στην αγορά.